GARANCIJE

Objekat poseduje svu potrebnu dokumentaciju koja je overena od strane nadležnih državnih i gradskih institucija.

Stanovi u okviru objekta nisu prodavani u pretprodaji u skladu sa principima poslovanja preduzeća „K1G“.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Rešenje o odobrenju za izgradnju IX-04/ broj 351-471/2007 od 30.11.2010. godine

Rešenje o izmeni rešenja o odobrenju za izgradnju IX-04/ broj 351-471/2007 od 21.11.2011. godine

Potvrda o prijemu dokumentacije IX-18/ broj 351.2-139/2010 od 20.02.2012. godine

Potvrda o prijemu dokumentacije IX-18/ broj 351.2-139/2010 od 12.09.2012. godine

Potvrda o prijemu dokumentacije IX-18/ broj 351.2-139/2010 od 25.09.2012. godine

Rešenje o poveravanju tehničkog pregleda objekta IX-19/ broj 351.3-57/2013 od 22.05.2013. godine

Rešenje o merama zaštite od požara

Zapisnik o tehničkom pregledu stambeno–poslovnog objekta

Rešenje o upotrebnoj dozvoli

Uverenje o fizičkim delovima (specifikaciji)

Rešenje o uknjižbi broj R952-02-9-89/14 od 29.5.2014. godine

Izvod iz lista nepokretnosti broj 1629 od 21.3.2014. godine