OBJEKAT

„K1G“ je arhitektonski oblikovan u jedinstvenu formu koja je podeljena u dve funkcionalne zone: poslovnu u prizemlju objekta i stambenu zonu u više etaža.

Arhitektonska forma objekta prati prirodan pad terena i savršeno upotpunjuje pejzaž u masi novoizgrađenih objekata. Objekat je pozicioniran tako da sve stambene jedinice imaju povoljnu orjentaciju koja otvara vizuru na prelepo zeleno okruženje. Dinamična kompozicija horizontalnih i vertikalnih ravni na fasadi dodatno naglašava dijalog između prirode i arhitekture.

Visok kvalitet gradnje i završne obrade ono je što izdvaja „K1G“ u masi novogradnja. Na prvom mestu je Simprolit kao savremen materijal koji je korišćen u gradnji. Unutar objekta komunikacija je rešena liftovima u sklopu svake lamele koji opslužuju sve etaže uključujući i garažu.

Svi stanovi su povezani na EDB, Toplane, Telekom, SBB i poseduju interfon.